1. Home
 2. Landingssider
 3. Landingssidebygger
 4. Definere reglene for kunderegistrering

Definere reglene for kunderegistrering

Når du legger til et registreringsskjemalandingssiden din , får du full kontroll over kunderegistreringsdataene.

La oss ta en titt på de forskjellige innstillingene som er tilgjengelige for registreringswidgeten og hvordan du kan bruke dem til å definere reglene for kunderegistrering, dvs. reglene for registrering som kundene må følge for å bli lagt til i CRM.

Regler for kunderegistrering, innstillinger for registreringsskjema. Integrasjoner-fanen

Som du kan se i skjermbildet ovenfor, er det tre underfaner under Innstillinger-fanen. La oss gå gjennom dem en etter en, og se hvordan du bruker dem i henhold til våre krav.

1. Konfigurasjon

Alternativene som er tilgjengelige under underfanen Konfigurasjon hjelper deg med å spesifisere CRM-kontaktlisten som du vil legge til kundene som registrerer seg via dette skjemaet.

Den har følgende to felt:

1.1 Gi skjemaet et navn
Regler for kunderegistrering, navngi skjemaet ditt
Bruk dette feltet til å legge til et relevant navn for registreringsskjemaet (kun for referanseformål).

1.2 Velg listen der du vil lagre innkommende data

Regler for kunderegistrering, liste hvor du vil lagre innkommende data

UBruk dette feltet til å spesifisere CRM-listen som du ønsker å legge til kundene som registrerer seg via dette skjemaet.

2. Felter

Felt-underfanen viser alle tilgjengelige felt fra listen spesifisert i forrige underkategori Konfigurasjon.

Du kan velge å legge til så mange felt i skjemaet du ønsker. Dette er hvordan:

Utvid delen Legg til et felt ved å klikke på + -knappen:

Innstillinger for kunderegistreringsregler. Felt-fanen. Legg til et felt-knappen er uthevet

Mens du gjør det, viser den alle tilgjengelige felt fra listen spesifisert i underkategorien Konfigurasjon i trinn I ovenfor. Klikk på feltene du ønsker å legge til i skjemaet, og disse vil vises i arbeidsområdet. Du kan velge å legge til så mange felt i skjemaet du ønsker.

Regler for kunderegistrering. Velg mellom standardfelt og egendefinerte felt

Når du klikker på et felt, kan du:

Regler for kunderegistrering, feltinnstillinger for fødselsdato

 • Endre etiketttekst og plassholdertekst , og
 • Legg til en Bekreftelses-beskjed der det foreligger obligatoriske felte. Denne bekreftelsesmeldingen vises når en bruker prøver å sende inn skjemaet uten å legge inn data i det obligatoriske feltet. Klikk på Ferdig for å lagre endringene.

Merk: For feltene – E-post og mobilnummer, må du spesifisere om målgruppen din allerede er valgt inn. Hvis de ikke er det, må du spesifisere måten du vil at publikum skal opt-in – om det skal skje ved enkel eller dobbel opt-in prosess.

La oss for eksempel se på tilleggsinnstillingene som er tilgjengelige for E-post- feltet:

Regler for kunderegistrering, innstillinger for e-postfelt

Her kan du bruke veksleknappene for å spesifisere om du vil at kundene skal registrere seg via en enkelt eller dobbel opt-in.

 • Hvis du velger å legge til kunder via  single opt-in, bruker du det påfølgende feltet for å velge triggermalen for e-postsom du vil sende til kundene dine når de registrerer e-postadressen deres.
 • Hvis du velger å legge til kunder via en dobbel opt-in, bruker du det påfølgende feltet for å velge dobbel opt-in e-postmal for å be om deres eksplisitte bekreftelse for e-postregistrering.
 • Dersom målgruppen din allerede har valgt å motta kommunikasjon fra deg, beholder duallerede opt-in-veksleknappen aktiv.

Lignende innstillinger vil vises i tilfelle du velger å legge til Mobilnummer-feltet i registreringsskjemaet ditt:

Regler for kunderegistrering, feltinnstillinger for mobilnummer

3. Handlinger

Innstillingene under denne underfanen hjelper deg med å konfigurere en klikkhandling for Send-knappen.

Regler for kunderegistrering, fanen innstillinger. Velg knappetekst og handling

Her bruker du feltene:

3.1 Knapptekst for å legge til/redigere teksten som vises på den CTA-knappen nederst i registreringswidgeten.

3.2 Knappehandling for å spesifisere handlingen du vil utløse ved å klikke på denne knappen. Du kan velge å:

 • Vis en suksessmelding og bli på samme landingsside, eller
 • Omdiriger knappeklikket til en annen landingsside, eller
 • Omdiriger knappeklikkene til en ekstern URL, eller
 • Åpne et popup-vindu

Basert på alternativet du velger i dette feltet, samler det påfølgende feltet den nødvendige informasjonen som er relevant for den handlingen.