1. Home
  2. A-Z Guide
  3. Triggermal for e-post

Triggermal for e-post

En e-postutløsermal lar deg lagre alle detaljene som er nødvendige for å utløse en e-postsending som en mal. Her lagrer du alle e-postsendingsdetaljene som avsendernavn, avsender-e-post, e-postemne og forhåndshode osv. som en e-postutløsermal.

Hvordan det hjelper deg:

Når du oppretter et registreringsskjema for å registrere kunders e-poster via en enkelt påmelding , kan du konfigurere e-postutløsermalen til å sendes automatisk til kunder ved vellykkede registreringer.