1. Home
  2. A-Z Guide

A-Z Guide

27 Articles
0 Categories

Kontakter

All informasjon knyttet til en kunde lagres under enhetskontakten i MainBrainer CRM.

Kontaktlister

En kontaktliste er ganske enkelt en gruppe kontakter.

Egendefinert felt

Egendefinerte felt hjelper deg med å lage tilpassede CRM-datafelt i henhold til datatypen du ønsker å lagre i CRM.

Double opt-in registrering

Ved double opt-in registreringer må kundene i tillegg bekrefte mobilnummeret/e-postadressen ved å klikke på en bekreftelseslenke sendt til mobilnummeret/e-postadressen deres.

Konverteringsmål for e-post

E-postkonverteringsmål hjelper deg med å angi konverteringsmål for e-postkampanjene dine.

Double opt-in-mal for e-post

Double opt-in-maler for e-post hjelper deg med å lage e-posten du vil sende for registreringsbekreftelse og lagre den som en mal.

Sendingsmål for e-post

Et mål for e-postsending hjelper deg med å sette mål for leveringsparametrene og den generelle performancen til en e-postsending.

Triggermal for e-post

En triggermal for e-post lar deg lagre alle detaljene som er nødvendige for å utløse en e-postsending som en mal.

Mappe

Mapper hjelper deg å gruppere lignende kampanjer under et felles mappenavn.

Mål

Et mål hjelper deg med å kvantifisere og sette resultatmål for markedsføringskampanjene dine.

Målmal

Målmaler hjelper deg med å lagre mål-KPI-verdier for kampanjene dine som en mal.

Landingssider

En landingsside er en uavhengig nettside som potensielle kunder blir omdirigert til når de klikker seg gjennom en digital kampanje.

Konverteringsmål for landingssider

Et konverteringsmål for landingssiden er ment for å angi konverteringsmål for landingssidene dine.

Performance-mål for landingssider

Performance-mål for landingssider hjelper deg med å sette overordnede resultatmål for en landingsside.

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) er en beregning som kvantifiserer kundens lojalitet og tilfredshet.

Opt-in

Ordet opt-in betyr å søke kundens tillatelse til å legge dem til på markedsføringslisten din.

Rekruttering til liste-mål

Rekruttering til liste-mål hjelper deg med å sette rekrutteringskanalspesifikke eller overordnede rekrutteringsmål for CRM-listene eller segmentene dine.

Segmenter

Et segment er en undergruppe i en kontaktliste basert på visse betingelser eller kriterier. Segmenter kan være statiske undergrupper eller dynamisk oppdatering av undergrupper basert på segmenttypen som ble valgt på tidspunktet da segmentet ble opprettet.

Single Opt-in registreringer

I en single opt-in registreringsprosess blir kunden lagt til CRM så snart han/hun registrerer seg for å høre fra deg.

Avmeldingsmal for SMS og e-post

Avmeldingsmaler for SMS og e-post lar deg opprette nettsiden som kontaktene dine vil bli omdirigert til, dersom de avslutter abonnementet.

Double opt-in-mal for SMS

Double opt-in-maler for SMS hjelper deg med å lage SMS-en du vil sende for registreringsbekreftelse og lagre den som en mal.

SMS-koding

SMS-koding refererer til handlingen å transformere en tekstmelding til et skjema som kan overføres til carrier-selskapene.

Mål for SMS-sending

Et SMS-sendingsmål hjelper deg med å sette mål for leveringsparametrene og den generelle performancen til en SMS-sending.

Triggermal for SMS

En triggermal for SMS hjelper deg med å lagre alle detaljene som er nødvendige for å utløse en SMS-sending som en klar til bruk mal.

Mal-meny

Maler hjelper deg med å lagre repeterende dataregistreringsdetaljer som en klar til bruk mal.

UTM-kode

En UTM-kode er en del av teksten som legges til URL-er som lar deg generere Google Analytics-data og spore besøk til den URL-en.

Hvit etikett

Et white-label-produkt er et produkt eller en tjeneste produsert av ett selskap som andre selskaper rebrander for å få det til å se ut som om de har laget det.