Segmenter

Hva er et segment?

Et segment er en undergruppe i en kontaktliste basert på visse betingelser eller kriterier.

Hvilket formål tjener disse segmentene?

Segmenter kan hjelpe deg med å målrette kampanjer mot de riktige kundene og forbedre konverteringsfrekvensene dine.

En moteforhandler kan for eksempel ønske å målrette mot kunder basert på deres alder og/eller kjønn. Motevalgene til en jente på universitetet har en tendens til å være diametralt forskjellige fra en 40 år gammel mann. Det er fornuftig å presentere forskjellige produkter, ikke sant?

Segmenter hjelper deg med å opprette slike spesifikke grupper i kontaktlistene dine. Du kan inkludere en eller flere betingelser for å lage relevante kundesegmenter.

Segmenter. Segmenteksempel

Typer segmenter

Det er to typer segmenter – statiske og dynamiske.

Statiske segmenter

Statiske segmenter er statiske undergrupper i CRM-kontaktlistene dine opprettet på grunnlag av visse forhold eller vanlige egenskaper. Sammensetningen deres forblir den samme som da segmentet ble opprettet.

La oss for eksempel si at du oppretter et statisk segment i en kontaktliste for listekontaktene fra Norge. La oss si at det er 500 kontakter fra Norge i kontaktlisten din når du oppretter segmentet. Segmentet vil alltid ha de 500 kontaktene uavhengig av eventuelle oppdateringer gjort til kontaktlisten. Selv om flere kontakter fra Norge registrerer seg for kontaktlisten din, vil de ikke bli oppdatert i segmentet.

Dynamiske segmenter

Dynamiske segmenter er dynamiske undergrupper i CRM-kontaktlistene dine, dvs. at de oppdateres i sanntid basert på betingelsene som ble spesifisert på tidspunktet da segmentet ble opprettet. Hver gang en kunde legges til CRM-listen din, vil kunden også bli lagt til de dynamiske segmentene hvis filtreringskriterier den samsvarer med. Et dynamisk segment vil vokse etter hvert som nye mennesker oppfyller betingelsene og krympe etter hvert som folk ikke lenger møter dem.

La oss for eksempel si at du oppretter et dynamisk segment i en kontaktliste for dine listekontakter fra Norge. Når du oppretter segmentet, reflekteres 500 kontakter fra Norge i kontaktlisten din i segmentet. Etter at du har opprettet segmentet, registrerer 100 flere kontakter fra Norge seg på listen din. I så fall vil segmentet bli oppdatert og vil reflektere alle de 600 kontaktene fra Norge som er en del av CRM-listen. Segmentet vil fortsette å bli automatisk oppdatert ettersom flere kontakter fra Norge registrerer seg på kontaktlisten din.

Merk: Når du gjør endringer i en liste, dvs. hvis du legger til nye kontakter eller sletter kontakter fra en liste, kan det ta opptil fem minutter før endringene gjenspeiles i listens segmenter.