1. Home
  2. A-Z Guide
  3. Mål for SMS-sending

Mål for SMS-sending

Et SMS-sendingsmål kan brukes til å sette overordnede ytelsesmål for en SMS-sending.

Det inkluderer:

  • Mål for å overvåke leveringsparametrene som levering og fluktfrekvenser, osv., og
  • Mål for å overvåke den generelle performancen til de sendte SMS-ene som åpningsfrekvens, klikk og NPS-poengsummer som mottas, osv.

Sendingsmål for SMS-kampanje. Sett mål for SMS-sending

Hvorfor bør du sette mål for SMS-sendingene dine?

Mål hjelper deg med å spesifisere de ønskede sluttmålene for SMS-sendingene dine, der du kan lagre målmål som tilsvarer forskjellige KPIer for SMS-sendingene dine.

Å sette mål for kampanjesendingene gjør arbeidet ditt enklere når det gjelder analyse av SMS-sending . Via fargekodede ikoner (se Oppnådd- kolonnen i skjermbildet nedenfor) viser vi umiddelbart hvilke kampanjer som nådde de tiltenkte målene og hvilke som ikke gjorde det.

Sendingsmål for SMS-kampanje. Oversikt over SMS-sending

Foreslått lesing: Hvordan sette mål for SMS-sendinger?