1. Home
  2. A-Z Guide
  3. Sendingsmål for e-post

Sendingsmål for e-post

Et e-postsendingsmål kan brukes til å sette overordnede ytelsesmål for en e-postsending.

Det inkluderer:

  • mål for å overvåke leveringsparametrene som levering og fluktfrekvenser, osv., og
  • mål for å overvåke den generelle performancen til de sendte e-postene som åpningsfrekvensen, klikk og NPS-poengsummer som mottas, osv.

Mål for e-postsending. Angi ytelsesmål for e-postside

Hvorfor bør du sette mål for e-postsendingene dine?

Mål hjelper deg med å spesifisere de ønskede sluttmålene for e-postsendingene dine, der du kan lagre mål som tilsvarer forskjellige KPIer for e-postkampanjene dine.

Å sette mål for kampanjesendingene gjør arbeidet ditt enklere når det gjelder analyse av kampanjeytelse. Via fargekodede ikoner ved siden av distribusjonslisten viser vi umiddelbart hvilke kampanjer som oppnådde de tiltenkte målene og hvilke som ikke gjorde det (se Oppnådd- kolonnen i skjermbildet nedenfor).

Mål for e-postsending. Oversikt over sending av e-post

Foreslått lesing: Slik setter du sendemål for e-postkampanjene dine .