Mal-meny

Vi forstår at når du planlegger og sender markedsføringskampanjer, har mange av detaljene en tendens til å være felles på tvers av kampanjene dine.

For eksempel, når du sender ut SMS-kampanjer regelmessig, har du en tendens til å bruke samme avsendernavn, avmeldingsalternativer osv. Eller, når du setter mål, har du lignende markedsføringsmål i tankene.

Det er for disse gjentatte dataregistreringsscenariene at maler kommer godt med. Maler lar deg lagre slike repeterende detaljer som en klar til bruk mal. Du kan deretter bruke disse malene til å autofylle feltene når kampanjen sendes i stedet for å angi detaljene manuelt.

Når du har opprettet en mal, kan du gjenbruke den så mange ganger du ønsker.

For øyeblikket kan du opprette og lagre følgende typer maler i MainBrainer: