1. Home
  2. Maler
  3. Hvordan bruke avmeldingsmaler for SMS og e-post

Hvordan bruke avmeldingsmaler for SMS og e-post

Avmeldingsmaler for SMS og e-post kan konfigureres til å åpnes ved å klikke på avmeldingskoblingen i landingssidene , e-postene og SMS-teksten.

Dette er hvordan:

1. Koble dem til teksten Avslutt abonnement i bunntekstdelen av landingssiden din.

Når du legger til en bunntekst på landingssiden din , bruker du rullegardinmenyen som er uthevet i bunntekstinnstillingene for å velge ønsket Avslutt-mal. Brukerne som klikker på avmeldingskoblingen på landingssiden vil bli omdirigert til avmeldingsmalen du velger her.

Avmeldingsmal for SMS og e-post, bunntekstinnstillinger for landingsside. Avslutt abonnement

2. Koble dem til teksten Avslutt abonnement i bunntekstdelen av e-posten din.

Når du legger til en bunntekst i e-posten din , bruker du rullegardinmenyen som er uthevet i bunntekstinnstillingene for å velge ønsket Avslutt-mal. Brukerne som klikker på Avmeld-koblingen i e-posten, vil bli omdirigert til Avmeldingsmalen du velger her.

Avmeldingsmal for SMS og e-post, bunntekstinnstillinger for landingsside. Avslutt abonnement på handlingsliste

3. Legg til et avmeldingsalternativ i SMS-teksten.

Når du sender ut SMS-kampanjer, kan du legge til en Avmelding-lenke til SMS-teksten (som uthevet i skjermbildet nedenfor):

Avmeldingsmal for SMS-kampanje. SMS sending oversikt. Legg til avmeldingsseksjonen er uthevet

Hvis du ganske enkelt velger Avmeld-malen uten å legge til sammenslåingskoden [avslutt abonnement] i SMS-teksten, vil lenken Avslutt abonnement automatisk legges til på slutten av SMS-en.

Hvis du ønsker å legge til koblingen Avslutt abonnement på en bestemt plassering i SMS-teksten, plasser sammenslåingskoden [unsubscribe] på ønsket sted i SMS-tekstfeltet.