1. Home
  2. Maler
  3. Hvordan lage en triggermal for SMS

Hvordan lage en triggermal for SMS

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Opprett-menyen og klikk på mal.

Hvordan lage SMS-utløsermal, lag meny. Malen er uthevet

Trinn 2

Den påfølgende skjermen viser de forskjellige malene som kan opprettes i MainBrainer. Velg SMS-utløseren alternativ (som uthevet i skjermbildet nedenfor) .

SMS trigger maler. SMS-utløserknappen er uthevet

Trinn 3

Den påfølgende siden viser alle SMS Trigger-malene som er opprettet så langt. Du kan redigere en tidligere lagret mal ved å bruke Rediger- knappen som vises ved hver oppføring, eller du kan lage en ny mal fra bunnen av ved å bruke knappen Lag mal (som fremhevet i skjermbildet nedenfor) .

SMS trigger maler. Opprett mal-knappen er uthevet

Trinn 4

Skriv inn et relevant malnavn og beskrivelse, og klikk på Fortsett .

SMS trigger maler. Navngi og beskriv SMS-utløseren din

Hvis du velger å ikke angi et malnavn, tildeler plattformen et standardnavn til malen med følgende struktur:

<SMS Trigger Template   Creation date   Creation time>

For eksempel: SMS-utløsermal 30-07-2021 10:00:00

Trinn 5

Bruk området vist i skjermbildet nedenfor for å angi SMS-sendingsdetaljene :

SMS trigger maler. Velg avsendernavn, innhold og tekst

  • SMS-avsendernavn – Bruk denne rullegardinmenyen for å velge avsendernavn for denne sendingen. Dette navnet hjelper mottakerne med å identifisere hvem avsenderen av SMS-en er. Hvis du ønsker å opprette et nytt avsendernavn, klikker du på knappen uthevet som 3 i skjermbildet nedenfor. Når du oppretter et nytt avsendernavn, må du sørge for at du oppretter et i henhold til landets regler og forskrifter.
  • SMS-innhold – Bruk denne rullegardinmenyen for å angi typen innhold du har tenkt å distribuere – er det en SMS med en landingsside eller en SMS med kun tekst.
  • Bruk de neste feltene for å spesifisere landingssiden og/eller SMS-teksten du ønsker å sende.

Bruk deretter dette området til å spesifisere avmeldingsalternativene du ønsker å legge til i sendingen. Du kan velge et avmeldingsalternativ via en kortkode eller legge til lenken til et avmeldingsskjema .

SMS trigger maler. Legg til avmeldingsseksjon

Klikk Lagre når du er ferdig.

Foreslått lesing: Hvordan bruker jeg SMS-utløsermaler?