1. Home
  2. Maler

Maler

10 Articles
0 Categories

Hvordan lage en triggermal for SMS

En SMS-triggermal lar deg lagre alle detaljene som er nødvendige for å utløse en SMS-sending som en SMS-triggermal. For eksempel: SMS-avsendernavnet, SMS-innholdet og teksten, avmeldingslenken, osv.

Hvordan bruke triggermaler for SMS

Triggermaler for SMS kan brukes til å autofylle sendingsdetaljene på tidspunktet for SMS-sending, og automatisk sende en SMS når en kunde registrerer mobilnummeret sitt for reklamemeldingene dine.

Hvordan lage en triggermal for e-post

En triggermal for e-post lar deg lagre alle detaljene som er nødvendige for å utløse en e-postsending som en mal, for eksempel: e-postavsenderens navn, avsenderens e-post, e-postemnet osv.

Hvordan bruke triggermaler for e-post

Triggermaler for e-post brukes i implementeringen av en single opt-in registreringsprosess for å automatisk sende en e-post når en kunde registrerer sin e-postadresse for å motta e-postkommunikasjon fra deg.

Slik oppretter du en avmeldingsmal for SMS og e-post

Avmeldingsmaler for SMS og e-post hjelper deg med å lage nettsiden som kontaktene dine vil bli omdirigert til, dersom de klikker på avmeldingsknappen/-lenken på landingssidene, SMS-er, e-postkampanjer osv.

Hvordan bruke avmeldingsmaler for SMS og e-post

Avmeldingsmaler for SMS og e-post kan konfigureres til å åpnes ved å klikke på avmeldingskoblingen på landingssidene, e-postene og SMS-teksten.

Hvordan lage en double opt-in-mal for SMS

SMS double opt-in-maler hjelper deg med å lage SMS-en du ønsker å sende for registreringsbekreftelse (i double opt-in-registrering) og lagre den som en mal.

Hvordan lage en double opt-in-mal for e-post

E-postmaler for double opt-in hjelper deg med å lage e-posten du vil sende for registreringsbekreftelse (i double opt-in registreringer) og lagre den som en mal.

Hvordan lage en målmal

Målmaler lar deg lagre mål-KPI-verdier for kampanjene dine som en mal. Å gjøre dette hjelper deg med å spare tid ved å bruke en mal for å autofylle mål-KPI-verdiene på tidspunktet for sending av kampanjen.

Hvordan lage en tilpasset UTM-mal

En UTM-mal hjelper deg med å lagre de ønskede UTM-parametrene som en klar til bruk mal. Malen kan deretter brukes til å generere en URL med UTM-koder for landingssidene dine.