Kontakter

All informasjon knyttet til en kunde lagres under enheten Kontakt i MainBrainer CRM. En kontakt fanger opp fullstendig informasjon som er tilgjengelig for en kunde – navn, postnummer, mobilnummer, e-postadresse, påmeldingsstatus, etc., under forskjellige felt i CRM.

Illustrasjon av kontaktfelt