SMS-koding

Hva er SMS-koding?

SMS-koding refererer til handlingen å transformere en tekstmelding til et skjema som kan overføres til carrier-selskapene. Det sikrer at tekstmeldingen faktisk blir gjengitt ved mottakerens ende slik avsenderen hadde tenkt.

SMS-koding er viktig for å bevare helheten til SMS-en du ønsker å sende.

For eksempel, hvis du bruker noe annet enn de grunnleggende engelske teksttegnene, som "å", uten koding, kan det hende at det ikke vises som tiltenkt for SMS-mottakeren.

For å unngå slike situasjoner koder SMS-koding dataene du skriver inn, overfører dem og dekoder dem ved mottakerens ende for å sikre at mottakeren ser dem nøyaktig slik du skrev inn SMS-en.

Hvilke kodingsstandarder bruker vi?

MainBrainer bruker kodingsstandardene – GSM-7 og UCS-2 for å kode og sende SMS-er. Kodingsstandardene bestemmer også det maksimale antallet tegn som kan brukes i en SMS.

Før vi fordyper oss i MainBrainers tilnærming til koding av meldinger, la oss ta en titt på hva disse kodingsstandardene betyr:

  1. GSM-7 – GSM (Global System for Mobile Communication) er standardkodingssystemet som brukes over hele verden på grunn av dets performance og universalitet. Den bruker 7 bits til å sende et enkelt tegn/symbol på GSM-nettverk.
  2. UCS-2 – Universal Coded Character Set (UCS, Unicode) er kodingssystemet som brukes hvis tegn i meldingen ikke kan kodes med GSM-7-standardene. Den bruker 16 bits for å sende et enkelt tegn.

Hvilken forskjell gjør kodingsstandardene for SMS-en din?

Typen kodestandarder som brukes bestemmer det maksimale antallet tegn som kan sendes i en enkelt SMS.

  • Når du bruker GSM-7-koding, er den maksimale SMS-lengden begrenset til 160 tegn.
  • Når du bruker UCS-2-koding, er den maksimale SMS-lengden begrenset til 70 tegn.

Hvordan koder vi SMSene?

Når du sender en SMS i MainBrainer, bruker vi den mest kompakte kodingen som er mulig for meldingsteksten din.

  • Hvis du bare bruker GSM-7-tegn i SMS-teksten din, vil vi kode meldingen din ved hjelp av GSM-7 slik at SMS-en din kan inneholde maksimalt antall tegn. Maksimal tillatt SMS-lengde, i dette tilfellet, vil derfor være 160 tegn.
  • Hvis du inkluderer et ikke-GSM-7-tegn i SMS-teksten, vil hele meldingen bli kodet med UCS-2. Maksimal tillatt SMS-lengde, i dette tilfellet, vil derfor være 70 tegn.

Hva skjer når meldingslengden overskrider de maksimale tegngrensene?

En melding som er lengre enn de ovenfor angitte grensene vil bli delt opp i flere deler, og du vil bli fakturert for hver del separat. Dessuten kan hver enkelt del da kun inneholde maksimalt 153 tegn ved GSM-koding og maksimalt 67 tegn ved UCS-2-koding.

Når du bruker dashbordet vårt, vises lengden på meldingen din i tegn og antall SMS-er den vil forbruke mens du skriver inn meldingsteksten.

Merk : Vi anbefaler at du sender en test-SMS før du sender SMS-kampanjen din, da noen tegn kanskje ikke fungerer for enkelte mobiloperatører eller land. For eksempel fungerer ikke euro-valuta-tegnet for noen land og for noen mobiloperatørselskaper.