1. Home
  2. CRM/kundedataplattform
  3. Administrer CRM
  4. Hvordan lage et nytt segment for en kontaktliste

Hvordan lage et nytt segment for en kontaktliste

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen, og klikk på CRM Kontakter.

CRM-segment, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Den følgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din.

CRM-segment, listeoversikt

Naviger til kontaktlisten du ønsker å opprette et nytt segment for. Klikk på listenavnet eller Åpne-knappen for å se listedataene (som uthevet i skjermbildet under).

CRM-segment, listeoversikt. Åpne-knappen er uthevet

Trinn 2

Opprett et nytt segment

Klikk på Segmenter- knappen (som uthevet i skjermbildet under) for å se listen over segmenter som allerede er opprettet for denne listen.

CRM-segment, månedlig oversikt over abonnenter. Segmenter-knappen er uthevet

Klikk på knappen Opprett segment (som uthevet i skjermbildet under) for å opprette et nytt segment.

CRM-segment. Opprett segment-knappen er uthevet

I det følgende skjermbildet:

Klikk på Fortsett.

CRM-segment, navnebeskrivelse. Navngi og beskriv det nye segmentet

Trinn 3

Angi definerende kriterier for segmentet

I det påfølgende skjermbildet definerer du reglene du ønsker å benytte for å legge kunder til i dette segmentet.

CRM-segment, definer segment. Nedtrekksmenyen for definer en regel er uthevet

Bruk rullegardinmenyen, som er uthevet i skjermbildet over, for å velge datafeltet du ønsker å definere som regel nr. 1 for å lage segmentet. Du kan velge:

  • Standardfelt hvis du ønsker å definere filtreringskriteriene på grunnlag av standard CRM-felt.
  • Egendefinerte felt hvis du ønsker å definere filtreringskriteriene på grunnlag av dine spesiallagde CRM-felt.
  • Velg SMS hvis du ønsker å definere filtreringskriteriene på grunnlag av KPIer knyttet til en SMS-sending.
  • NPS hvis du ønsker å definere filtreringskriteriene på grunnlag av NPS-poengsummen tildelt av kundene dine i en NPS-undersøkelse.

Deretter bruker du feltet som er uthevet i skjermbildet under for å velge feltet du ønsker å filtrere på.

CRM-segment. Definer en regel-rullegardinmenyen er uthevet med alternativer

Deretter bruker du feltet som er uthevet i skjermbildet under for å definere filtreringsregelen du ønsker å benytte for å legge til kunder i segmentet.

CRM-segment. Rullegardinmeny for validatoroperatører

Hvis du for eksempel ønsker å opprette et segment for kvinnelige kunder som nylig har abonnert, benytter du:

  1. Et filter basert på standardfeltet Kjønn, OG
  2. Et filter basert på standardfeltet Dato abonnement .

CRM-segment, definer segment. Testfiltre-knappen er uthevet

Når du har definert reglene, bruk Test filtere- knappen (uthevet i skjermbildet over) for å se listen over kontakter som oppfyller filtreringskriteriene.

Klikk på Lagre-knappen (uthevet i skjermbildet under) for å opprette segmentet i henhold til de definerte reglene.

CRM-segment, definer segment. Lagre-knappen er uthevet