Hvordan lage egendefinerte felt

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen og klikk på CRM-kontakter.

CRM tilpassede felt, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Den påfølgende siden viser alle kontaktlistene som er opprettet til dags dato i MainBrainer-kontoen din.

CRM tilpassede felt, listeoversikt

Trinn 2

Åpne CRM-listen som du ønsker å opprette et nytt tilpasset felt for

Naviger til kontaktlisten du vil opprette et nytt tilpasset felt for. Klikk på listenavnet eller Åpne- knappen for å se listedataene (som uthevet i skjermbildet under).

CRM tilpassede felt, listeoversikt. Åpne-knappen er uthevet

Trinn 3

Opprett et tilpasset felt

Klikk på knappen Egendefinerte felt (som uthevet i skjermbildet under).

CRM tilpassede felt, oversikt over abonnenter. Knappen for egendefinerte felt er uthevet

Neste skjerm vil vise en oversikt over alle CRM-feltene som finnes i listen.

CRM-tilpassede felt, standardfelt. Opprett egendefinert-feltet er uthevet

Klikk på knappen Opprett egendefinert felt (som uthevet i skjermbildet over) for å opprette et tilpasset felt i henhold til dine behov.

Deretter må du angi detaljene i sidefeltet (som uthevet i skjermbildet under).

CRM tilpassede felt, lag tilpassede felt. Gi navn og velg datatype

I sidefeltet for opprettelse av egendefinerte felt finner du følgende:

3.1 Legg til et passende navn for det egendefinerte feltet

Bruk dette feltet til å skrive inn et relevant navn for det egendefinerte feltet.

CRM tilpassede felt, lag tilpassede felt. Navnefeltet er uthevet

3.2 Hvilken type data vil du lagre i dette feltet?

Bruk dette feltet til å spesifisere datatypen for dataene du vil lagre i det egendefinerte feltet. Avhengig av datatypen du skriver inn her, vil videre felt vises der du må angi de påfølgende detaljene.

CRM tilpassede felt, lag tilpassede felt. Datatypefeltet er uthevet

For eksempel,
 1. Dersom du velger Forhåndsdefinerte verdier (med et alternativ for å velge flere verdier fra en liste) som datatype, må du definere disse verdiene ved å bruke det neste feltet som er uthevet i skjermbildet under. Skriv inn verdien i tekstboksen og klikk på Legg til alternativ knapp. Du kan legge til så mange alternativer du ønsker.
  Når du legger til en kontakt i CRM, vil dette feltet godta data fra alternativene du angir her. Dette feltet vil når det legges til i et registreringsskjema, vise disse alternativene for brukeren. Brukeren vil kunne velge ett eller flere alternativer fra listen når han sender inn skjemaet.

  Opprett tilpasset felt. De forhåndsdefinerte verdiene med flere verdier er valgt

 2. Dersom du velger Forhåndsdefinerte verdier (med mulighet for å velge én verdi fra en rullegardinmeny) som datatype, må du definere disse verdiene ved å bruke det neste feltet (som vist i skjermbildet nedenfor). Skriv inn verdien i tekstboksen og klikk på Legg til alternativ knapp. Du kan legge til så mange alternativer du ønsker. Når du legger til en kontakt i CRM, vil dette feltet bare godta ett av alternativene du angir her. Dette feltet vil når det legges til i et registreringsskjema vise disse alternativene for brukeren. Brukeren vil kunne velge ett av alternativene fra listen når han sender inn skjemaet.

  Opprett tilpasset felt. Forhåndsdefinerte verdier med enkeltverdi er valgt

 3. Dersom du velger Numerisk som datatype, må du definere maksimal tegnlengde for det egendefinerte feltet ved å bruke det neste feltet Tegn. Lengde.

  CRM tilpassede felt, lag tilpassede felt. Feltet for tegnlengde er uthevet

 4. Dersom du velger Tekst (alfanumerisk) som datatype kan du spesifisere ytterligere valideringskriterier ved å bruke påfølgende Regex felt.

  CRM tilpassede felt, lag tilpassede felt. Regex-feltet er uthevet

3.3 Inkluder i alle lister

Bruk denne avmerkingsboksen for å spesifisere om du vil legge til det egendefinerte feltet kun i den valgte CRM-listen eller om du ønsker å gjøre det til en del av alle CRM-listene dine.

CRM tilpassede felt, lag tilpassede felt. Avmerkingsboksen Inkluder i alle lister er uthevet

Klikk på Lagre-knappen.