Administrer CRM

8 Articles
0 Categories

Hvordan lage en ny CRM-kontaktliste

En kontaktliste er ganske enkelt en gruppe kontakter. Denne artikkelen skisserer fremgangsmåten for å opprette en ny CRM-liste.

Hvordan importere kontakter til en eksisterende liste

En kontaktliste er ganske enkelt en gruppe av CRM-kontaktene dine. Denne artikkelen skisserer prosedyren for å importere data til en CRM-liste.

Hvordan lage et nytt segment for en kontaktliste

En guide til å lage statiske/dynamiske segmenter under en kontaktliste.

Hvordan lage egendefinerte felt

En veiledning for å lage tilpassede felt for CRM - felt universelle for alle CRM-listene, eller spesifikke for en bestemt liste.

Hvordan endre egenskapene til de egendefinerte feltene

Den komplette veiledningen for å tilpasse dine egendefinerte felter for å møte dine datakrav.

Slik legger du til en CRM-kontakt manuelt

Legg til en kontakt manuelt i MainBrainer CRM.

Hvordan eksportere kontaktlistedata

Denne artikkelen forklarer hvordan du laster ned en lokal kopi av kontaktlistedataene i et Excel-format.

Hvordan eksportere segmentdata

Denne artikkelen forklarer hvordan du laster ned en lokal kopi av segmentdataene i et Excel-format.