1. Home
 2. Begynn her
 3. Send
 4. Send din første SMS-kampanje

Send din første SMS-kampanje

Å komponere og sende ut SMS-kampanjer er nå enklere enn noen gang med MainBrainer.

Her er en videodemonstrasjon for rask referanse:

Trinn 1

Bruk hovedmenyen til venstre, utvid Send i dropdown-menyen og klikk på SMS.

SMS-kampanje, sendmeny. SMS uthevet

Når du klikker på SMS, må du skrive inn et navn og en beskrivelse for denne sendingen i det påfølgende skjermbildet. Skriv inn relevant navn og beskrivelse, noe som vil gjøre identifiseringen enklere i fremtiden. Dette navnet og beskrivelsen vil bli brukt til å vise listen over planlagte sendinger på dashbordet ditt.

SMS-kampanje, send SMS-alternativer. Lag navn og beskrivelse

Når du klikker på Fortsett , blir du omdirigert til skjermen for SMS-sending.

SMS-kampanje, SMS-mottakere. Opprett liste eller legg til mottakere manuelt

Trinn 2

Velg dine SMS-mottakere

SMS-kampanje, SMS-mottakere. Opprett liste-knappen uthevet

Området uthevet i skjermbildet ovenfor viser en liste over alle kontaktlistene dine. Bruk den til å velge kontaktene du vil sende kampanjen til. Her vil du:

 • Bruke avmerkingsboksene under fanen Handling for å velge kontaktlistene du ønsker å sende kampanjen til.
 • Opprette en ny liste med et annet sett med kontakter. Du kan gjøre det ved å klikke på Opprett liste-knappen øverst til høyre i det uthevede området.
 • Hvis du vil legge til mottakerne manuelt, klikk Legg til mottakere manuelt.

  SMS-kampanje, SMS-mottakere. Knappen Legg til mottakere manuelt er uthevet

Når du klikker på Legg til mottakere manuelt, vises følgende seksjon:

SMS-kampanje, SMS-mottakere. Legg til mottakere manuelt utvidelse. Søk CRM-alternativ

I denne delen bruker du feltene:

 • Søk iCRM for å søke i CRM etter en kontakt som allerede finnes i CRM. Du kan søke etter den tiltenkte kontakten ved å skrive inn enten navnet eller mobilnummeret i søkefeltet. Velg ønsket kontakt fra dropdown-menyen.
 • Hvis du trenger å legge til kontakter manuelt, må du først sørge for at du har kontaktenes SMS-samtykke og deretter merke av for Jeg godtar .
 • Velg Land for å velge landet hvor mottakerens mobilnummer er registrert.
 • Mobilnummer for å angi mobilnummeret til den tiltenkte mottakeren, og klikk Legg til.
 • Mottakere for å vise listen over mottakere som er lagt til manuelt.

Merk : Alle kontaktene som legges til her manuelt vil også bli lagt til CRM med deres SMS-status som påmeldt.

Foreslått lesing: Single Opt-in-registreringer og Double Opt-in-registreringer .

Trinn 3

Skriv inn ditt SMS-innhold

Bruk området som vises på skjermbildet nedenfor til å angi SMS-innhold og avsenderdetaljer:

SMS-kampanje, SMS-redaktør. Velg avsendernavn, SMS-innhold og SMS-tekst

I denne delen bruker du feltene:

 • Avsendernavn for å velge avsendernavn for denne kampanjesendingen. Dette navnet hjelper SMS-mottakerne med å identifisere hvem avsenderen av SMS-en er. Bruk alternativet Opprett ny fra dropdown-menyen for å opprette et nytt avsendernavn.
 • SMS-innhold for å velge typen innhold du vil sende ut i denne sendingen.
 • SMS Tekst for å skrive inn teksten din.

I de påfølgende feltene, når du skriver inn/velger SMS-innholdet, åpnes et forhåndsvisningsområde på høyre side (Som uthevet i skjermbildet nedenfor). Dette området viser SMS-en slik den vil vises i mottakernes innboks.

SMS-kampanje, SMS-redaktør. SMS forhåndsvisning

 • Flettekoder

En liste over tilgjengelige flettingskoder vises på høyre side (synlig under Forhåndsvis SMS-delen som vist i skjermbildet ovenfor).

SMS-kampanje, SMS-redigeringsalternativer. Slå sammen koder for CRM-data

Flettingskoder lar deg legge til dynamisk innhold i SMS-teksten. Dra og slipp de nødvendige flettingskodene i SMS-tekstfeltet etter behov. Flettingskodene vil bli erstattet dynamisk av de tilsvarende CRM-dataene på tidspunktet for sending av SMS.

Merk : Listen over tilgjengelige flettekoder avhenger av listen over SMS-mottakere valgt i trinn 2. Bare flettekodene som tilsvarer de vanlige datafeltene i disse listene vil være tilgjengelige for bruk.

 • Legg til Avslutt abonnement

Klikk på Legg til hvis du ønsker å legge til et avmeldingsalternativ på SMS-en. I menyen som åpnes etterpå (se skjermbilde nedenfor) , spesifiser om du vil legge til lenken til et avmeldingsskjema eller om du vil legge til et avmeldingsnøkkelord og en kortkode i teksten.

SMS-kampanje, SMS-editor avmeldingsalternativer. Legg til avmelding og velg innhold

Trinn 4 – Sendealternativer

Nå som du har laget din SMS, er det på tide å sende den og la verden få vite det!

SMS-kampanje, sendealternativer. Send nå eller planlegg SMS-sending

Bruk denne delen til å spesifisere om du vil:

 • sende SMS-ene umiddelbart, eller
 • planlegge SMS-sendingen til et senere tidspunkt/dato.

Trinn 5 – Sett mål for SMS-sending

Hvis du ønsker å spesifisere det ønskede sluttmålet for denne SMS-sendingen, klikker du på Sett dine mål .

SMS-kampanje, angi kampanjemålene dine. Sett mål-knappen uthevet

Den påfølgende skjermen viser KPI-er for de forskjellige måltypene. Angi den tiltenkte målsatsen for KPI-ene du ønsker å overvåke.

KPI-mål inkludert leverte, avmeldte, klikk, unike åpninger, unike klikk og mer

Merk : Selv om dette trinnet er valgfritt og kan hoppes over ved å bruke knappen Hopp over målinnstillinger, anbefaler vi på det sterkeste at du alltid setter mål for kampanjesendingene dine. Du kan angi sendingsmål enten på tidspunktet for SMS-sending, eller angi mål på et senere tidspunkt. Dette gjør arbeidet ditt enklere når det gjelder analyse av kampanjeresultater. Bare et blikk på analysedelen vår hjelper deg å se hvilke sendinger som nådde de tiltenkte målene og hvilke som ikke gjorde det.

Trinn 6 – Send din SMS-kampanje

Den neste skjermen viser sammendraget av SMS-kampanjen din, sammen med en forhåndsvisning av hvordan den tilknyttede landingssiden vil se ut på en mobilskjerm.

Sammendrag av SMS-sending. Mottakere, avsendernavn, innhold, landingsside og forhåndsvisning

Dobbeltsjekk for å sikre at alle detaljer er korrekte. Når du er sikker, klikker du på Send SMS for å sende ut kampanjen!

Merk : Hvis du prøver å sende flere SMS-er enn det som er tillatt i abonnementsplanen din, og du ikke har nok midler på kontoen din til å betale for de ekstra SMS-ene, vil ikke sendingen bli utført. I slike tilfeller, legg til det nødvendige beløpet til MainBrainer-kontoen din for å prøve å sende på nytt.