1. Home
 2. SMS-markedsføring
 3. Sett mål for SMS
 4. Hvordan sette mål når du sender SMS-kampanjer

Hvordan sette mål når du sender SMS-kampanjer

Når du sender SMS-kampanjer, vil du bli bedt om å sette mål før du sender ut kampanjene dine.

SMS-kampanjemål. Angi mål-knappen er uthevet

For å angi de ønskede målene for SMS-sendingen, klikk på Sett dine mål (som uthevet i skjermbildet ovenfor).

Den påfølgende skjermen viser KPIer for de ulike målene du kan angi for SMS-sendingen. I tilfelle SMS-en du sender også inkluderer en landingsside, kan du angi performance- og konverteringsmål for landingssiden også.

1. Mål for SMS-utsendelse

Disse målene er ment for å angi performance-mål for SMS-ene som sendes.

For eksempel antall leverte SMS-er, eller antall klikk mottatt på nettadressen til landingssiden, antall avmeldinger osv.

SMS-kampanjemål, angi mål for SMS-sending. Liste over KPIer

Du kan:

 • Angi KPI performance-målene manuelt ved å bruke Målrate % felt som vist i skjermbildet nedenfor, eller

  SMS-kampanjemål. Målrate i prosent

 • Autofyll KPI performance-målene ved hjelp av en forhåndslagret målmal (som fremhevet i skjermbildet nedenfor). Disse malene tjener som et utgangspunkt. Du kan alltid redigere oppføringene i henhold til dine krav.

  SMS-kampanjemål. Forhåndsutfyll mål basert på mal

2. Landingsside performance-mål

Bruk denne måltypen til å angi overordnede resultatmål for en landingsside, dvs. de besøkendes respons og opptreden på landingssiden din.

For eksempel:

 • antall besøkende,
 • antall sidevisninger,
 • klikk,
 • bounce’er,
 • skjema avbrytelser osv.

Som forklart ovenfor kan du angi mål/KPI-verdiene manuelt eller fylle de inn automatisk fra en mal.

SMS-kampanjemål, landingssidemål. Liste over KPIer

Merk : For hver av disse KPI-ene kan du enten skrive inn:

 • prosentmål, eller

  SMS-kampanjemål, landingssidemål. Målrate i prosent

 • absolutte tall.

  SMS-kampanjemål, landingssidemål. Legg til målmengde

3. Landingsside konverteringsmål

Ved å bruke denne måltypen kan du angi resultatmål for widgetene som brukes på landingssidene dine.

Du kan for eksempel angi klikk-mål for:

 • CTA-knapper,
 • hyperlenkede bilder, eller
 • kuponginnløsninger osv.

SMS-kampanjemål, konverteringsmål for landinigsside-widgeter

Også her kan du angi mål/KPI-verdiene manuelt eller autofylle dem fra en målmal.

Merk: I tilfelle du bestemmer deg for å hoppe over målsetting på tidspunktet for sending av SMS, kan du sette mål for sendingen senere etter eget ønske.

Når du har satt deg mål og distribuert kampanjen din, kan du overvåke kampanje-performance i forhold til dine mål i sanntid!