Sett mål for SMS

3 Articles
0 Categories

Hvordan sette mål for SMS-sendinger

Du kan angi sendemål for SMS-kampanjene dine ved sending eller på et senere tidspunkt etter eget ønske.

Hvordan sette mål når du sender SMS-kampanjer

Når du sender SMS-kampanjer, vil du bli bedt om å sette mål før du sender ut kampanjene dine.

Hvordan sette mål for tidligere sendte SMS-kampanjer

Mål for SMS-sending hjelper deg med å sette mål for SMS-leveringsparametere og den generelle ytelsen til de sendte SMS-ene.