Navigering i CRM

Hvordan få tilgang til MainBrainer CRM?

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Kontakter-menyen, og klikk på CRM-kontakter(som fremhevet i skjermbildet nedenfor).

CRM, kontaktmeny. CRM-kontakter uthevet

Når du klikker på CRM-kontakter som forklart ovenfor, vil du se alle kontaktlistene som er opprettet så langt i MainBrainer CRM.

CRM, listeoversikt. Opprett liste-knappen uthevet

Du kan bruke knappen Opprett liste som er uthevet i skjermbildet ovenfor for å lage en ny CRM-liste.

Når du klikker på et bestemt listenavn, viser den påfølgende skjermen alle kontaktene som er en del av den listen.

CRM, alle kontakter oversikt

La oss se på relaterte primærhandlinger som du kan få tilgang til her:

 1. De Egendefinerte felt -knappen brukes til å opprette/redigere/se de tilpassede feltene som er opprettet i MainBrainer CRM. Egendefinerte felt er tilleggsfeltene du oppretter i CRM for å fange kundens tilpassede data.

  CRM, alle kontakter. Knapp for egendefinerte felt er uthevet

 2. De Segmenter-knappen er brukt til opprette et nytt segment til listen eller se/rediger segmentene som allerede er opprettet i CRM-listen.

  CRM, alle kontakter. Segmenter-knappen er uthevet

 3. De Filtre -knappen hjelper deg med å kontrollere de egendefinerte feltene du vil vise og rekkefølgen du vil at de skal vises i. Merk at du bare kan filtrere de egendefinerte feltene og ikke standard CRM-feltene.

  CRM, alle kontakter. Filtre-knappen er uthevet

 4. De Import-knappen hjelper deg importere nye kontakter til CRM.

  CRM, alle kontakter. Importer-knappen er uthevet

 5. De Opprett manuelt hjelper deg legge til en ny kontakt manuelt i CRM-listen.

  CRM, alle kontakter. Legg til manuelt-knappen er uthevet

Når du klikker på en kontakt fra listen, vil den påfølgende skjermen vise all informasjon som er tilgjengelig for den aktuelle kontakten.

CRM, kontaktprofil. Profilnavn uthevet

Denne kontaktdetaljsiden inneholder følgende to faner:

1. Profil-fanen – Denne fanen viser den grunnleggende profilinformasjon lagret i CRM for den valgte kontakten som navn, adresse, informasjonen som er lagret under egendefinerte felt, etc.

CRM, kontaktprofil. Profilknapp uthevet

2. Kommunikasjon-fanen – Denne fanen viser kontaktinformasjonen for den valgte kontakten – mobilnummeret, e-postadressen, sammen med abonnements-/opt-in-statusen.

CRM, kontaktprofil. Kommunikasjonsknapp uthevet