1. Home
  2. SMS-markedsføring
  3. Send SMS-kampanjer
  4. Hvordan velge mottakere for SMS-kampanje

Hvordan velge mottakere for SMS-kampanje

Når du sender SMS-kampanjer, er det flere måter å velge kampanjemottakere på. Du kan sende den til komplette ontaktlister, noen få segmenter fra en kontaktliste eller til alle i en kontaktliste bortsett fra de fra et segment osv.

La oss se på de forskjellige alternativene for mottakervalg som er tilgjengelige, og hvordan de påvirker kampanjesendingen din:

1.    Å sende SMS til alle kontakter i en kontaktliste

Hvis du ønsker å sende en kampanje til en kontaktliste, bruker du avmerkingsboksen som vises ved listenavnet for å velge den relevante kontaktlisten (som uthevet i skjermbildet nedenfor) .

SMS-kampanjemottakere

Når du velger en kontaktliste, velges alle segmentene dens som standardinnstilling.

Merk: Hvis du velger en kontaktliste og deretter fjerner merket for listens segmenter manuelt, vil kontaktene til det uavmerkede segmentet bli ekskludert fra mottakerlisten. Det vil si at kampanjen ikke sendes til kontaktene som er en del av det segmentet, selv om disse kontaktene er en del av en annen kontaktliste/segment som er en del av mottakerlisten.

2.    Å sende til enkelte segmenter av en kontaktliste

Hvis du ønsker å sende kampanjen til et utvalgt antall segmenter fra en kontaktliste, bruker du pilen mot listenavnet for å utvide og vise listesegmentene (som uthevet i skjermbildet nedenfor).

SMS-kampanjemottakere. Listeoversikt. En liste er uthevet

Merk av i avmerkingsboksene som tilsvarer segmentnavnene til segmentene du ønsker å sende kampanjen til.

SMS-kampanjemottakere. Listeoversikt. En underliste er uthevet

3. Ekskludering av et kontaktsegment fra sendingen

Hvis du ønsker å ekskludere et segment av kontakter fra å motta en kampanje, velger du kontaktlisten til segmentene du ønsker å ekskludere. Hold musepekeren over segmentet du ønsker å ekskludere, en ekskluder-knapp vil være synlig når du holder musepekeren der (som uthevet i skjermbildet nedenfor) .

SMS-kampanjemottakere. Listeoversikt. Ekskluderingsknappen i listen er uthevet

Klikk på Ekskluder-knappen for å ekskludere kontaktene til segmentet fra å motta kampanjen. Kampanjen vil ikke bli sendt til noen kontakt som er en del av det ekskluderte segmentet, selv om kontakten også er en del av de andre listene/segmentene som er en del av mottakerlisten.

4.    Legge til mottakere manuelt

Hvis du ønsker å skrive inn mottakerdetaljene manuelt, klikker du på knappen Legg til mottakere manuelt(som uthevet i skjermbildet nedenfor).

SMS-kampanjemottakere. Knappen Legg til mottakere manuelt er uthevet

Bruk den påfølgende viste delen for å angi de relevante mottakeropplysningene. Her bruker du feltene:

  • Søk i CRM for å søke i CRM etter en kontakt som allerede finnes i CRM. Du kan søke etter den tiltenkte kontakten ved å skrive inn enten navnet eller mobilnummeret i søkefeltet, og deretter velge ønsket kontakt fra dropdown-meny.
  • Jeg godtar avkrysningsboksen for å bekrefte at du har eksplisitt SMS-samtykke fra kontaktene du legger til manuelt i mottakerlisten.
  • Velg Land for å velge landet hvor mottakerens mobilnummer er registrert.
  • Mobilnummer for å angi mobilnummeret til den tiltenkte mottakeren, og klikk Legg til.
  • Mottakere for å vise listen over mottakere som er lagt til manuelt.

    SMS-kampanjemottakere. Legg til mottakere manuelt utvidelse. Søk CRM-alternativ

Merk: Alle kontaktene som legges til manuelt vil også bli lagt til CRM med påmeldingsstatusen deres som påmeldt.

Merk: Når du sender kampanjer, vil det totale antallet mottakere på SMS-sendingssammendragssiden kun vise det unike mottakertallet. Dessuten vil ugyldige mobilnumre og kontakter som har valgt bort å motta SMS fra deg bli ekskludert fra det totale mottakertallet.