1. Home
  2. SMS-markedsføring
  3. Send SMS-kampanjer

Send SMS-kampanjer

3 Articles
0 Categories

Hvordan sende en SMS-kampanje

En steg-for-steg guide til å sende ut SMS-kampanjer i MainBrainer.

Hvordan planlegge en senere SMS-sending

Hvis du velger å planlegge sendingen av en SMS-kampanje til et senere tidspunkt/dato fryser vi sendingsdetaljene 30 minutter før planlagt sending.

Hvordan velge mottakere for SMS-kampanje

Når du sender ut SMS-kampanjer er det flere måter å velge kampanjemottakere på - du kan sende kampanjer til komplette kontaktslister, noen få segmenter fra en konktaktliste, alle i en kontaktsliste bortsett fra et segment, eller så kan du legge til mottakere manuelt, osv.