1. Home
 2. CRM/kundedataplattform
 3. Importer kontakter
 4. Slik importerer du kontakter til MainBrainer CRM
 1. Home
 2. Populære søk
 3. Slik importerer du kontakter til MainBrainer CRM

Slik importerer du kontakter til MainBrainer CRM

Når du oppretter en ny kontaktliste eller velger å kjøre en sekundær import for en eksisterende kontaktliste , vil du bli omdirigert til kontaktimportskjermen.

I denne artikkelen tar vi deg gjennom de ulike trinnene som er involvert i importeringsprosessen og forklarer hvordan importregler påvirker dataene du importerer til MainBrainer CRM.

Trinn 1

Last opp en CSV-fil

MainBrainer CRM støtter import av kontakter via CSV-filer. Dra og slipp .csv-filen du ønsker å importere til området som er uthevet i skjermbildet nedenfor. Eller klikk på ikonet for å laste opp .csv-filen.

MainBrainer CRM import kontakter. Opplastingsdelen er uthevet

Trinn 2

Forhåndsvis importdataene dine

Den påfølgende skjermen vil vise en forhåndsvisning av de første 100 kontaktene fra CSV-filen du importerer. I tilfelle den første raden i filen du importerer inneholder overskriftsdata, husk å merke av i boksen (som uthevet i skjermbildet nedenfor).

MainBrainer CRM import kontakter, forhåndsvisningsfane. Tenk på at den første radboksen er uthevet

Klikk på Fortsett for å fortsette med importeringen.

MainBrainer CRM import kontakter, forhåndsvisningsfane. Fortsett-knappen er uthevet

Trinn 3

Tilordne de importerte dataene til passende CRM-kolonner

mapping-skjermen vil du bli bedt om å tilordne kolonnene i importfilen til det relevante feltet i MainBrainer CRM. Oppføringene under overskriften Kolonnenavn representerer kolonnene i importfilen. Oppføringene under overskriften  Map til felt representerer feltene som er tilgjengelige i MainBrainer CRM.

MainBrainer CRM import kontakter, kartleggingsfanen. Liste over standardfelt er uthevet

Her må du spesifisere hvilke kolonner i importfilen som tilsvarer det aktuelle feltet i MainBrainer CRM. For å gjøre det, bruk rullegardinmenyen under overskriften Kart til felt som tilsvarer det feltet (som uthevet i skjermbildet ovenfor) . Rullegardinmenyen vil vise alle CRM-feltene som er tilgjengelige for kartlegging. Hvis du ønsker å tilordne dataene til et tilpasset felt, klikker du på knappen Opprett tilpasset felt i rullegardinmenyen. Hvis du ønsker å hoppe over importen av en kolonne, bruk alternativet Ikke importer denne kolonnen i rullegardinmenyen.

Hvis du ønsker å hoppe over importen av flere kolonner fra importfilen din, kan du hoppe over å kartlegge disse feltene og merke av for Ikke importer data i ikke-tilordnede felt (uthevet i skjermbildet nedenfor) for å hoppe over importen.

MainBrainer CRM import kontakter, kartleggingsfanen. Ikke importer ikke-tilordnede felter

Deretter klikker du på Fortsett for å fortsette.

MainBrainer CRM import kontakter, kartleggingsfanen. Fortsett-knappen er uthevet

Dersom du tilordner feltet E-postadresse/mobilnummer, må du også spesifisere den respektive opt-in-/opt-out-statusen. Hvis du ikke gjør det, vil du bli bedt om å gjøre det på neste skjerm.

Som standard må verdiene for påmeldingsstatusfeltene (dvs. feltene – SMS-markedsføring og e-postmarkedsføring) sendes som:

 • Sant/Ja for kontakter som har meldt seg på, og
 • Usann/Nei for kontakter som har valgt bort.

Merk: Vi forstår at dataene du ønsker å importere kan inneholde opt-in-statusen med annen terminologi, si OptIn for kontakter som har valgt på og OptOut for de som har valgt bort. I slike tilfeller kan du redigere feltinnstillingene for CRMs påmeldingsstatusfelt i samsvar med dataene dine .

Trinn 4

Spesifiser importreglene

På den påfølgende Import Regler-skjermen, må du angi importregler, dvs. grunnlaget for data du ønsker å identifisere og håndtere kopier.

MainBrainer CRM import kontakter, importregler-fanen. Alternativer for dupliserte håndtering er uthevet

 • Bruk min opplastede fil som hoveddata

  Merk av i boksen som er uthevet i følgende skjermbilde hvis du vil behandle filen som importeres som hoveddata. Hvis du gjør det, vil eventuell kopiert data i CRM-en bli oppdatert i henhold til de importerte dataene.

MainBrainer CRM import kontakter, import regler. Bruk fil som stamdata

 • Bruk mine eksisterende data som hoveddata

Kryss av i den uthevede boksen nedenfor hvis du vil behandle eksisterende data i CRM som hoveddata. Hvis du gjør det, vil ikke kopiert data i importfilen bli oppdatert i CRM. Eventuelle nye datafelt (det vil si feltene som tidligere ikke inneholdt data i CRM) vil bli lagt til CRM.

MainBrainer CRM importer kontakter, importregler. Bruk eksisterende data som hoveddata

Deretter må du spesifisere felt(ene) du vil bruke som primær- og sekundærnøkler for importen.

MainBrainer CRM import kontakter, import regler. Velg unik datafeltidentifikator

Primærnøkkel – Det er feltet som unikt identifiserer en post i CRM. Denne nøkkelen vil bli brukt til å identifisere om en post er en kopi på importtidspunktet. Det er obligatorisk å velge en primærnøkkel for å utføre en import.

Sekundærnøkkel – Du kan også angi en sekundærnøkkel for å bestemme kopierte oppføringer. Dersom du spesifiserer en sekundærnøkkel, vil den bli brukt til å bestemme kopier dersom ingen kopierte treff blir funnet med primærnøkkelen.

Klikk på Fortsett.

MainBrainer CRM import kontakter, import regler. Fortsett-knappen er uthevet

Trinn 5

Godta samsvarsbetingelser

samsvarsskjermen må du bekrefte at du har lest og forstått GDPR- og TCPA-regelverket for sending av SMS og e-post til personer i EU og USA.

MainBrainer CRM import kontakter, compliance-fanen. GDPR-samtykkedelen er uthevet

Trinn 6

Gå gjennom importinnstillingene

Den neste skjermen vil oppsummere alle innstillingene du har valgt for importen. Se gjennom innstillingene og klikk på Importer-knappen nederst i importsammendraget for å utføre importen.

MainBrainer CRM import kontakter, kategorien sammendrag. Last opp, forhåndsvisning og kartleggingsoversikt

Når importeringen starter, vil den vises under Utkast-fanen (som uthevet i skjermbildet nedenfor):

MainBrainer CRM import kontakter, import status. Utkast-fanen er uthevet

Når importeringen er fullført, vil den være synlig under Fullført-fanen. Hvis importeringen mislyktes, vil den være synlig under fanen Mislyktes sammen med årsakene bak feilen.