1. Home
  2. Populære søk

Populære søk

3 Articles
0 Categories

Hva er kampanjemål

Du kan sette seks typer mål i MainBrainer - mål for rekruttering til lister, konverteringsmål for landingssider, performance-mål for landingssider, mål for SMS-sendinger, mål for sending av e-post, og konverteringsmål for e-post.

Slik importerer du kontakter til MainBrainer CRM

De ulike trinnene som er involvert i kontaktimportprosessen, og hvordan importeringsregler påvirker dataene du importerer til MainBrainer CRM.

Ekskludering av kontakter fra mottakende kampanjer

Når du ekskluderer kontaktsegmenter, vil ikke kontakter fra det ekskluderte segmentet motta kampanjen, selv om de er en del av en annen kontaktliste/segment som er en del av mottakerlisten.