1. Home
  2. Begynn her
  3. Sett opp kontoen din
  4. Importer ditt første sett med kontakter

Importer ditt første sett med kontakter

Trinn 1

Opprett en CRM-kontaktliste

En kontaktliste er ganske enkelt en gruppe av CRM-kontaktene dine. Utvid hovedmenyenkontakter og klikk på CRM-kontakter.

Naviger til CRM-listen, kontaktmenyen. CRM-kontakter uthevet

På den påfølgende siden klikker du på Opprett liste for å lage din første kontaktliste i MainBrainer CRM.

CRM-liste, listeoversikt. Opprett ny liste-knapp uthevet

Trinn 2

Last opp en CSV-fil

MainBrainer CRM støtter import av kontakter via CSV-filer. Dra og slipp .csv-filen du ønsker å importere til området som er uthevet i skjermbildet nedenfor. Eller klikk på ikonet for å laste opp .csv-filen. Sørg for å bruke filformatet UTF-8 (kommadelt).

Velg eller dra og slipp csv-filen for å starte import av kontakter til CRM

Trinn 3

Forhåndsvis importdataene dine

Den påfølgende skjermen vil vise en forhåndsvisning av de første 100 kontaktene fra CSV-filen du importerer. Dersom den første raden i filen du importerer inneholder overskriftsdata, må du huske å merke av i avmerkingsboksen som er uthevet i skjermbildet nedenfor.

Forhåndsvisning av importerte kontakter fra csv-filen

Klikk på Fortsett for å fortsette med importeringen.

Klikk fortsett hvis den opplastede csv-filen ser ok ut

Trinn 4

Tilordne de importerte dataene til passende CRM-kolonner

mapping-skjermen vil du bli bedt om å tilordne kolonnene i importfilen til det relevante feltet i MainBrainer CRM. Oppføringene under overskriften Kolonnenavn representerer kolonnene i importfilen. Oppføringene under overskriften  Map til felt representerer feltene som er tilgjengelige i MainBrainer CRM.

Velg hvilket CRM-felt du vil tilordne dataene dine til

Nå må du spesifisere hvilke kolonner i importfilen som tilsvarer det relevante feltet i MainBrainer CRM. For å gjøre det, bruk dropdown-menyen under overskriften Map til felt(som uthevet i skjermbildet ovenfor). Dropdown-menyen vil vise alle de forhåndsdefinerte CRM-feltene som er tilgjengelige for mapping. Hvis du ønsker å definere et nytt tilpasset felt å tilordne feltet til, klikker du på knappen Opprett tilpasset felt for. Hvis du ønsker å hoppe over importen av en kolonne, bruker du alternativet Ikke importer denne kolonnen i dropdown-menyen.

Hvis det er flere kolonner med data i importfilen som du ikke vil importere, kan du hoppe over mappingen av disse feltene og merke av for Ikke importer data i ikke-tilordnede felt(som uthevet i skjermbildet nedenfor) for å hoppe over importen.

Ikke importer kontakter i ikke-tilordnede felt til crm

Klikk på Fortsett.

Klikk fortsett når du er ferdig med å kartlegge alle felt

Hvis du tilordner feltet E-postadresse/mobilnummer, må du også spesifisere den respektive opt-in/opt-out-statusen. Hvis du ikke gjør det, vil du bli bedt om å gjøre det på neste skjermbilde.

Som standard må verdiene for påmeldingsstatusfeltene (dvs. feltene – SMS-markedsføring og e-postmarkedsføring) sendes som:

  • Sant/Ja for kontakter som har meldt seg på, og
  • Usant/Nei for kontakter som har meldt seg ut.

Merk: Vi forstår at dataene du ønsker å importere kan inneholde opt-in-status med annen terminologi, for eksempel OptIn for kontakter som har valgt på og OptOut for de som har valgt bort. I slike tilfeller kan du redigere feltinnstillingene for CRMs påmeldingsstatusfelt i samsvar med dine data.

Trinn 5

Spesifiser importreglene

På det påfølgende skjermbildet for importregler må du spesifisere importreglene, dvs. instruksjoner om hvordan du vil identifisere og håndtere kopier.

Kontaktimport, primær- og sekundærnøkkel for å finne duplikater

  • Bruk min opplastede fil som hoveddata

Merk av i boksen som er uthevet i følgende skjermbilde hvis du vil behandle filen som importeres som hoveddata. Hvis du gjør det, vil eventuell kopiert data i CRM-en bli oppdatert med de importerte dataene.

Under import, overskriv duplikater eller behold eksisterende data som stamdata

  • Bruk mine eksisterende data som hoveddata

Kryss av i den uthevede boksen nedenfor hvis du vil behandle eksisterende data i CRM som hoveddata. Hvis du gjør det, vil ikke kopiert data i importfilen bli oppdatert i CRM. Eventuelle nye datafelt (det vil si feltene som tidligere ikke inneholdt data i CRM) vil bli lagt til CRM.

Regler for import av en fil som hoveddata til CRM

Deretter må du spesifisere feltene du vil bruke som primær- og sekundærnøkler for å identifisere kopier under importen.

Regler for identifisering av duplikater ved import til crm

Primærnøkkel – Feltet som er valgt som primærnøkkel vil bli brukt til å identifisere om en post er en duplikat på importtidspunktet. Bruk rullegardinmenyen til å velge e-postadresse , mobilnummer eller system-ID som primærnøkkel for importen. Du kan også velge No identifiing field hvis du ønsker å importere dataene som de er uten å se etter duplikater. Det er obligatorisk å gjøre et valg for å utføre en import.

Sekundærnøkkel – Du kan også spesifisere en sekundærnøkkel for å bestemme kopierte oppføringer. Dersom du spesifiserer en sekundærnøkkel, vil den bli brukt til å bestemme kopier hvis ingen samsvarer med primærnøkkelen.

Klikk på Fortsett.

Fortsett med crm import

Trinn 6

Godta samsvarsbetingelser

samsvarsskjermen må du bekrefte at du har lest og forstått GDPR- og TCPA-regelverket for sending av SMS og e-post til personer i EU og USA.

Importer til CRM, samsvarslovgivning

Trinn 7

Gå gjennom importinnstillingene

Den neste skjermen vil oppsummere alle innstillingene du har valgt for importen. Se gjennom innstillingene og klikk deretter på Importer-knappen for å importere listen.

Importer til CRM, sammendrag av opplastet fil og kartlegging

Når importen starter, vil den vises under Utkast-fanen (som uthevet i skjermbildet nedenfor):

Importer til CRM, status for import er lik utkast

Når importen er fullført, vil den være synlig under Fullført-fanen. Hvis importen mislyktes, vil den være synlig under fanen Mislyktes sammen med årsaken til feilen.