Få kontoens private token

MainBrainer støtter JWT Bearer Authentication for å autentisere alle API-forespørsler. Her må alle API-forespørslene dine passere et ekstra access token i autoriseringsheaderen. Dette hjelper deg med å legge til et ekstra lag med sikkerhet til kontoen din.

For å generere en access token må du sende kontoens private token i forespørselsheaderen for forespørselsgodkjenning.

Slik får du tilgang til kontoens private token

Trinn 1

Når du logger på kontoen din, viser det øverste høyre hjørnet av skjermen kontonavnet ditt, dvs. navnet du har registrert MainBrainer-kontoen din med.

Klikk på kontonavnet for å utvide kontoinnstillingsmenyen og klikk på Konfigurasjon (som uthevet i skjermbildet nedenfor).

MainBrainer, Konfigurasjonsmeny

Trinn 2

Åpne API Documentation-fanen

Klikk på API-dokumentasjon (som uthevet i skjermbildet nedenfor).

MainBrainer, API-dokumentasjonsfanen

Kontoens private token vises under Privat token(som uthevet i skjermbildet nedenfor).

MainBrainer, API-dokumentasjon av privat token