1. Hjem
  2. E-postmarkedsføring
  3. Sett mål for e-post
  4. Hvordan sette konverteringsmål for e-post

Hvordan sette konverteringsmål for e-post

E-postkonverteringsmål hjelpe deg med å angi konverteringsmål for e-postkampanjene dine ved å angi konverteringsmål for widgetene som brukes i kampanjene.

Det er to måter å angi e-postkonverteringsmål for e-postkampanjer:

1. Sette mål når du sender/planlegger en e-postkampanje

Når du sender/planlegger en e-postsending, blir du bedt om å angi mål for sendingen . Angi konverteringsmålene for widgetene som brukes i e-postkampanjen, og overvåk konverteringen til e-postkampanjene fra Innsikt-delen.

2. Sette mål for en e-postkampanje som allerede er sendt

Du kan også angi konverteringsmål for kampanjer som er sendt tidligere .

Merk: Du kan bare angi mål for de sendingene som det ikke ble satt noen mål for på tidspunktet for sending/planlegging.

Når du setter mål for en tidligere sendt kampanje, evalueres målenes performance ved å bruke dataene fra det øyeblikket kampanjen opprinnelig ble sendt til det aktuelle tidspunktet.