1. Hjem
 2. CRM/kundedataplattform
 3. Overvåk CRM-listenes tilvekst
 4. Hvordan sette mål for kontaktlisters tilvekst

Hvordan sette mål for kontaktlisters tilvekst

Du kan sette mål for kontaktlistevekst ved å bruke Rekruttering for å liste opp mål i MainBrainer.

Hva er et rekrutteringsmål?

Denne måltypen hjelper deg med å holde et øye med antall kontakter som er lagt til i CRM-listene dine.

Som en del av markedsføringsstrategien din kjører du ulike kampanjer med spesifikke sluttmål i tankene. Ved å bruke Rekruttering for å liste opp mål, kan du oppgi antall kunder du planlegger å rekruttere til CRM-listen / segmentet . Å gjøre det hjelper deg med å måle effektiviteten til rekrutteringskampanjene dine ved å se hvilke kampanjer som nådde målene.

Hvordan sette rekruttering for å liste opp mål?

Trinn 1

Lag et nytt mål

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Opprett-menyen og klikk på Mål.

Kontaktlistemål, lag meny. Målet er uthevet

Den neste skjermen vil vise alle målene som er opprettet så langt. Du kan redigere et eksisterende mål eller opprette et nytt mål.

For å opprette et nytt mål, bruker du Opprett mål-knappen (som uthevet i skjermbildet nedenfor) og fortsett til neste trinn.

Kontaktlistemål. Opprett mål-knappen er uthevet

Gi målet et relevant navn og beskrivelse, og klikk på Fortsett. Denne beskrivelsen er kun for referanseformål.

Kontaktlistemål, opprett navn. Legg til navn og beskrivelse

Trinn 2

Velg ditt mål

Dropdown-menyen Målformål viser de forskjellige typene mål du kan opprette for kampanjene dine. Fra denne menyen klikker du på Rekruttering til liste(som uthevet i skjermbildet nedenfor). Imens du gjør det, vises en utvidet meny.

List opp mål, lag nye mål. Rullegardinmeny for målformål

Trinn 3

Skriv inn målparametrene dine

Kontaktlistemål, lag nytt mål. Lag vekstmål for potensielle kunder. Angi målparametere

Som vist på skjermbildet ovenfor:

 • Velg liste for rekrutteringsmål – Bruk dette feltet til å velge CRM-listen du ønsker å angi et rekrutteringsmål for, dvs. CRM-listen som du ønsker å spore kunderegistreringene for.
 • Vil du kjøre målet ditt mot et spesifikt segment fra denne listen?
  Hvis du ønsker å angi et rekrutteringsmål for et spesifikt segment fra CRM-listen valgt ovenfor, bruker du dette feltet for å spesifisere det relevante segmentet.
 • Hvilke(n) kanal(er) vil du måle rekrutteringsmålet ditt mot?
  Kanal refererer til mediet som kontakter legges til i CRM-listene via. Bruk dette feltet til å velge rekrutteringskanalen du ønsker å angi rekrutteringsmålet for.
 • Hva er rekrutteringsmålet ditt for dette målet?
  Bruk dette feltet for å angi rekrutteringsmålet ditt.
 • De rekrutterte kontaktene dine er en digital gullgruve. Ønsker du å angi en verdi for kontaktene? 
  Bruk dette feltet til å spesifisere anskaffelseskostnaden per kunderegistrering.

Beveg deg ned på denne siden og skriv inn tidsintervallet du ønsker å måle kunderegistreringene dine (som vist på skjermbildet nedenfor).

Klikk på Lagre-knappen.

Kontaktlistemål, lag nytt mål. Angi start- og sluttdato for målet