1. Home
  2. Landingssider
  3. Sett mål for landingssider
  4. Slik setter du mål for landingssidekonvertering.

Slik setter du mål for landingssidekonvertering.

Trinn 1

Lag et nytt mål

Bruk hovedmenyen til venstre for å utvide Opprett-menyen og klikk på Mål.

Konverteringsmål for landingsside, lag meny. Målet er uthevet

Den neste skjermen vil vise alle målene som er opprettet så langt. Du kan redigere et eksisterende mål eller opprette et nytt mål. For å opprette et nytt mål, bruker du Opprett mål-knappen (som uthevet i skjermbildet nedenfor) og fortsett til neste trinn.

Konverteringsmål for landingsside. Opprett mål-knappen er uthevet

Trinn 2

Gi målet et relevant navn og en beskrivelse

Beskrivelsen er kun for egen referanse. Kundene dine vil ikke se den, så du kan gjøre den så informativ som du ønsker. Den vil gjøre det lettere å identifisere målet i fremtiden. Klikk på Fortsett når du er ferdig.

Konverteringsmål for landingsside. Navngi og beskriv målet

Trinn 3

Velg destinasjonssiden for innstilling av konverteringsmål

Målformål dropdown-menyen viser de ulike typene mål du kan opprette for kampanjene dine. I denne menyen klikker du på Landingssidekonverteringer(som fremhevet i skjermbildet nedenfor):

Konverteringsmål for landingsside. Målformål, landinigssidekonverteringer er valgt

Fra den senere viste menyen velger du den relevante landingssiden du ønsker å angi konverteringsmål for.

Konverteringsmål for landingsside. Velg målformål. Velg landingssidekonverteringer

Trinn 4

Skriv inn målparametrene dine

Når du velger landingssiden, vises en liste over alle widgetene som brukes på landingssiden, sammen med konverteringsmålene som kan angis for hver widget.

Konverteringsmål for landingsside. Oversikt over konverteringsmål for landingsside-widget

Du kan:

  • Angi KPI-enes performance-mål manuelt ved å bruke følgende felt: Eller,
    Konverteringsmål for landingsside. Angi mål i prosent eller klikk
  • Autofyll KPI performance-målene ved hjelp av en forhåndslagret Målmal(som vist i skjermbildet nedenfor). Disse malene er ment å være et utgangspunkt. Du kan alltid redigere oppføringene i henhold til egne krav.
    Konverteringsmål for landingsside. Forhåndsutfyll mål fra mal. Dropdown-menyen er uthevet

Merk: Du kan enten angi målparametrene i prosent eller som absolutte verdier.

Angi start- og sluttdatoene for perioden du ønsker å måle landingssidens performance, og klikkLagre.

Konverteringsmål for landingsside. Angi start- og sluttdato for målet

Voila, du har satt konverteringsmål for landingssiden din .

La oss gå videre og se om landingssiden din har holdt tritt med de fastsatte målene!